Tumblelog by Soup.io
 • MissDeWorde
 • cmdrfletcher
 • ashyda
 • sebi
 • LadyJen
 • straycat
 • malinysiekoncza
 • daskatzi
 • DerOrwischer
 • KnechtRuprecht
 • marysia
 • DDner
 • viper
 • panizwasem
 • JajekDoMacek
 • unitedsoupsfashion
 • ginseng
 • semantic
 • guyver
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 23 2017

4708 7172
Reposted fromzurawianiaczka zurawianiaczka viaprimeval primeval
4603 5e89
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaprimeval primeval
0684 a892
4047 d4cb
Reposted fromczinok czinok viaambassadorofdumb ambassadorofdumb
Awesome dad
Reposted fromfabs3 fabs3 viasofias sofias
1505 c1e8
Reposted fromfungi fungi viacalvados calvados
Pamiętaj, co Ci zawsze powtarzałam: nie angażuj się w zatrzymanie kogoś, kto nie przejąłby się, gdyby Cię stracił.
— K. Bromberg
9589 b4d3
Reposted fromzelbekon zelbekon viabrightbyte brightbyte
zaczynam myśleć o uldze. Ja wcale nie chcę pić czy ćpać, tylko ta ulga jest mi potrzebna.
— Juliusz Strachota
1798 070a
Reposted fromfungi fungi viabrightbyte brightbyte
6176 da58
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viabrightbyte brightbyte
Reposted fromareyoubored areyoubored viabrightbyte brightbyte
Zapomnisz o nim i nie będziesz wspominać go już co noc. Nie będziesz czekać aż wyświetlacz telefonu się podświetli i zobaczysz kopertę z jego imieniem. Słysząc kiedyś “waszą” piosenkę w radiu nie przełączysz jej, właściwie, to nic wtedy nie zrobisz bo nawet nie zwrócisz uwagi. Będziesz zdolna do tego by usunąć wszystkie wiadomości i jego numer, który z biegiem czasu i tak ulotni Ci się z głowy. Leżąc wieczorem w łóżku nawet przez chwilę nie pomyślisz o nim, brzmi nierealnie prawda? Ale tak właśnie będzie, jeśli teraz dasz sobie spokój. Musisz zrozumieć, że tacy ludzie jak on nigdy się nie zmienią i to nie chłopak w którym kiedyś się zakochałaś, on zniknął i nie wróci. Możesz cierpieć dalej ale pamiętaj, że jeśli skończysz to jak najszybciej to będziesz coraz bliżej szczęścia, które czeka Cię po uwolnieniu się od jego osoby.
Reposted fromnewlifee newlifee viabadblood badblood
4433 2ecd 500
Reposted frommahidevran mahidevran viabadblood badblood
9206 123d 500
Reposted fromvolldost volldost
8656 0267 500
Reposted fromjottos jottos viaschottladen schottladen
Reposted frommondomg mondomg viavolldost volldost
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl