Tumblelog by Soup.io
 • MissDeWorde
 • cmdrfletcher
 • ashyda
 • sebi
 • LadyJen
 • malinysieskonczyly
 • daskatzi
 • DerOrwischer
 • KnechtRuprecht
 • marysia
 • DDner
 • viper
 • panizwasem
 • JajekDoMacek
 • unitedsoupsfashion
 • ginseng
 • semantic
 • guyver
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2018

8015 c87a 500
Reposted fromseaweed seaweed viaSurvivedGirl SurvivedGirl
dopiero próbując wejść w relację z kimś nowym zauważamy jak nam inni nasyfili w głowach. 
Reposted fromznikajac znikajac viaSurvivedGirl SurvivedGirl

Bo tak naprawdę wcale nie chodzi o to ile tygodni, miesięcy, lat tworzysz z kimś związek. nieważne, czy był starszy czy młodszy. Nie liczy się sposób zawiązania relacji... to wszystko kompletnie nie ma znaczenia. Możesz zakończyć kilkuletni związek z hukiem i zapomnieć o tym w miesiąc, ale możesz także rozpamiętywać przelotną znajomość przez następną dekadę. W życiu liczą się emocje związane z daną osobą - możesz spędzić całe życie z kimś, przy kim będzie kiepsko ale stabilnie, a nie zmrużysz oka przez kilkanaście tygodni z powodu kogoś, przy kim poczujesz choć przez chwilę dom i bezpieczeństwo. I nie ma znaczenia czy tego chcesz, czy nie. To po prostu się dzieje, samo z siebie żyje swoim rytmem. Finalnie albo budzisz się z poczuciem ulgi albo poczuciem kompletnej dezorientacji. Nie ma reguły.

7883 e66e 500
5664 d824 500
Reposted fromhiroshima2 hiroshima2 viamiriamino miriamino
2789 cbc3 500
Reposted fromzelbekon zelbekon vialooque looque
Reposted fromFlau Flau vialooque looque
Rap-Gebärdensprachdolmetscherin
Reposted fromtgs tgs viaCarridwen Carridwen
2396 f6cb 500
Reposted fromverschwoerer verschwoerer vialooque looque
4488 2bf8
Reposted fromteijakool teijakool viazideshowbob zideshowbob
4450 f071 500
Reposted fromteijakool teijakool viazideshowbob zideshowbob
4709 e251
Reposted frombudas budas viazideshowbob zideshowbob
3334 cabc
Reposted fromnazarena nazarena viasofias sofias
4886 fce9 500
Reposted fromqb qb viasofias sofias
1971 59cf 500
Reposted fromsargon sargon viaskizzo skizzo
Reposted fromgruetze gruetze viaskizzo skizzo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl